O SOCIETATE PENTRU TOATE VARSTELE

Acasa

Informatii generale proiect

Axa prioritară 4: O Regiune Calificata si Inclusiva
Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă

Contributia Fondului European pentru Dezvoltare Regională este de 340.196,31  euro FEDR

Titlul proiectului: O societate pentru toate Varstele

Parteneri

Lider Partener: Primaria comunei Crucea (judetul Constanta), Romania

Partener 2: Primaria comunei Mihail Kogalniceanu (judetul Constanta), Romania

Partener 3: Primaria comunei Silistea (judetul Constanta), Romania

Partener 4: ONG Youth Organization for European Silistra (district Silistra), Bulgaria

 

Obiectiv proiect

Obiectiv general: Calificarea şi perfecţionarea persoanelor din mediul rural în meseriile de îngrijitor la domiciliu pentru persoanele de vârsta a treia şi persoanele cu dizabilităţi, cu impact direct asupra profesionalizării serviciilor oferite într-un domeniu deosebit de sensibil, şi cu impact indirect asupra sistemului de protecţie socială, atât din punct de vedere al creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă, cât şi datorită creşterii calităţii serviciilor de îngrijire oferite, determinând o îmbunătăţire a calităţii vieţii