Mitache Doina – O SOCIETATE PENTRU TOATE VARSTELE

Mitache Doina

Curs “Ingrijitor batrani la domiciliu” 

Curs “Cunostinte IT nivel incepator) 

Curs “Cunostinte in limbi straine (engleza sau franceza sau italiana sau germana) nivel incepator 

Athome caregiver Vocational training 

 Common competences in IT

Common competences in Foreign languages for English or German or Italian or Spanish 

Служебното за възрастните хора  

Познаването на ИТ 

Езици: английски, френски, италиански, немски