Activitati

  • Managementul proiectului;
  • Informare, publicitate şi promovare;
  • Elaborarea  “Strategiei regionale de îngrijire a persoanelor aflate într-o situaţie de dependenţă în mediul rural”;
  • Desfăşurarea unui Program de training vocaţional pentru îngrijitor bătrâni la domiciliu şi asistent personal al persoanei cu handicap;
  • Desfăşurarea unui Program de perfecţionare în cunoaşterea limbilor străine şi cunoştinte de bază în utilizarea calculatorului;
  • Crearea la nivel local a unor Centre de Training pentru formarea grupului ţintă al proiectului;
  • Definitivarea unor Acorduri de colaborare între partenerii de proiect şi Agenţiile judeţene/districtuale de Ocupare a Forţei de Muncă;
  • Organizarea unor vizite pentru schimb de bune practici în municipiul Silistra respectiv în judeţul Constanţa;
  • Organizarea a două Conferinţe în judeţul Constanţa (1) respectiv în districtul Silistra (1), adresate angajatorilor de pe piaţa muncii şi absolvenţilor cursurilor proiectului.