Activitati

  • Управление на проекта;
  • Информиране, публичност и насърчаване;
  • Изготвяне на „Регионална стратегия относно грижата на лица намиращи се в ситуация на зависимост в селска среда”;
  • Създаване на Програма за обучения асистент за възрастни у дома и личен асистент на лица в неравностойно положение;
  • Разработване на програма за усъвършенстване на чуждоезиковото обучение и основни познания по информационни технологии;
  • Създаване на местно ниво на Център за обучение за формиране на целевата група на проекта;
  • Финализиране на споразуменията за сътрудничество между партньорите по проекта и окръжните / областните Агенции по заетостта;
  • Организиране на посещения за обмен на най-добри практики в община Силистра и в окръг Констанца;
  • Организиране на две конференции в окръг Констанца (1) и Силистренска област (1), насочени към работодатели на пазара на труда и завършилите курсанти на проекта.%d bloggers like this: