Grupul Tinta

Целева група 180 човека представлявайки 45 участника от всяка партньорска локация в проекта Бенефициенти Местни / регионални публични органи Работодатели от сферата на здравни публични / частни услуги Неправителствени организации работещи в социалната и икономическа сфера на развитие Населението от четирите локации партньорки по проекта    

Activitati

Управление на проекта; Информиране, публичност и насърчаване; Изготвяне на „Регионална стратегия относно грижата на лица намиращи се в ситуация на зависимост в селска среда”; Създаване на Програма за обучения асистент за възрастни у дома и личен асистент на лица в неравностойно положение; Разработване на програма за усъвършенстване на чуждоезиковото обучение …

Parteneri

Водещ партньор Кметство село Кручя (окръг Констанца) Румъния Адрес: ул. “Шосе Констанца” 45, Кметство Круча, окръг Констанца, тел. 0241-874703; Факс 0241-874825, електронна поща: primaria@crucea.judetul-constanta.ro, уебсайт: www.crucea.judetul-constanta.ro Описание на Партньора: От гледна точка на географски координати, Кручя се намира в пресечната точка на паралел 44 ° 32 ‘северна ширина с меридиана …

Rezultate

120 курсанти завършили Професионално обучение “асистент за възрастни у дома” 60 курсанти завършили професионално обучение “Личен асистент за хора с увреждания” 180 курсанти завършили курса за компютърни умени – информационни технологии – ниво за начинаещи 180 курсанти завършили езикови курсове – ниво за начинаещи 4 модула за професионално обучение “Трансграничната …