Parteneri

Водещ партньор

Кметство село Кручя (окръг Констанца) Румъния

Адрес: ул. “Шосе Констанца” 45, Кметство Круча, окръг Констанца, тел. 0241-874703; Факс 0241-874825, електронна поща: primaria@crucea.judetul-constanta.ro, уебсайт: www.crucea.judetul-constanta.ro

Описание на Партньора: От гледна точка на географски координати, Кручя се намира в пресечната точка на паралел 44 ° 32 ‘северна ширина с меридиана на 28 ° 13’ източна дължина.

От физико-географичен аспект, Кручя се намира в западната централна част на Добруджа, съответно Доробанското плато, на юг от Касимското плато. Територията на кметството се простира от север на юг и включва заливните равнини, създадени от долини Гълбиори, Кручя, Ступина и Шириу с изключение на последната, другите се кръстосват с долината Боасджик.

Кметството се състои от шест села, Кручя, Кметска община – разположена сравнително в центъра на административната зона, Бълтъджещ – намира се на 8 км южно от Кручя, Гълбиори – разположен на 6 км югоизточно от административния център, Ступина – разположен на 6 км северозападно от Кручя, Кришан и Сириу намиращи се на 9 и 13 км северо източно от Кручя.

Кметсто село Кручя граничи на север с населените места Хория, Сараиу и Вултуру, на юг с населените места Силищя, Доробанцу и Търгушор, на изток с Пантелимон и Рунку и на запад с Топалу, Дунъря и Сеймени.

Площа на кметството е 24 374 хектара, от които 929,111 хектара са заети от застроени площи от шестте населени места. Кметство село Кручя е кметство от от втора степен.

Селото се пресича от Републикански път 2А (E60) Констанца – Урзичени, който пресича селата Гълбиори, Кручя и Ступина. Други пътища са Окръжен път 224 Кручя – Бълтъджещ и окръжен път 226В, който свързва DN2A и село Пантелеймон.

 

 

Партньор

Кметство село Михайл Когълничяну (окръг Констанца) Румъния

Адрес: Улица Тудор Владимиреску 42, Кметство Михайл Когълничяну, окръг Констанца, тел. 0241-258156; факс 0241-258787, ел. поща: primaria_m_k_cta@yahoo.com, ел. страница: www.mk-primaria.ro

Описание партньор:  Кметство Михаил Когълничану, като административно-териториална единица на окръг Констанца, е създадена със Закон № 2 от 20 декември 1968 г. във връзка с административната организация на територията на Социалистическа република Румъния. Документални доказателства за селище датират от І век пр.н.е. Кметство Михайл Когълничяну, административно-териториална единица от 4 ранг, се намира в югоизточната част на Румъния, в центъра на окръг Констанца, на платформата на плато Тортоману, на дистанция от 26 км от град Констанца и граничи със следните населени места: Търгушор и Коджеаляк (на север), Сачеле (на североизток), Наводари и Корбу (на изток), Лумина (на юг и югоизток), Овидиу (на юг), Кастелу (на юго-запад) и с Николае Балческу (на запад).

Основните комуникационни пътища на кметството са: D.N. 2A Констанца-Букурещ, свързваща кметството с Констанца, гара Николае Бълческу, намираща се на 9 километра от кметството, която свързва с Констанца, Меджидия и Тулча, DJ222 Михайл Когълничяну – Търгушор, както и DN22, което осигурява пътна връзка на селото с Тулча. В същото време Международното летище Констанца осигурява връзката между местността и целия окръг, с различни градове в страната и в чужбина, като по този начин дава на кметството специално значение в изразяването му за нарастващ град.

Понастоящем кметството е с площ 12 825 хектара състоящи се от следните селища: Михаил Когълничяну (кметска община с площ 10 253,57 хектара – разположена на разстояние 26 км от град Констанца с референтни координати 44 ° 21’43.61 “северна ширина и 28 ° 29’18.43” източна дължина), Палазу мик (881,77 хектара, разположен северо-североизточно от кметската община) и Пиатра (с площ от 1691,662 хектара, на североизток).

Населението на местността е 10 114 жители, от които

 • 8348 жители на Михайл Когълничяну (83,42%)
 • 1347 жители на село Пиатра (13,32%)
 • 329 жители село Палазу Мик (3,26%).

Етническа структура на населението на кметство Михайл Когълничяну е както следва:

 • Румънска националност: 80,63% (8155 лица);
 • Армъни: 12% (1.214 лица);
 • Татари: 3,33% (337 лица);
 • Роми: 2,8% (283 лица);
 • Турци: 1,06% (107 лица);
 • Немци: 0,18% (18 лица).

На ниво кметство Михайл Когълничяну функционират 14 образователни институции, намиращи се в публичният сектор, както следва:

 • a) осем детски градини, от които четири в Михайл Когълничяну си по една в селата Пиатра и Палазу Мик, Социална Група Сибиоара и Социална Група „Церес“;
 • b) пет основни училища, от които две в Михайл Когълничяну и по едно в селата Палазу Мик и Пиатра, както и в Социална Група „Церес“;
 • c) Теоретична гимназия Михайл Когълничяну.

 

 

Партньор

Кметство село Силищя (окръг Констанца) Румъния

Адрес: Улица Примариеи 12, Кметство Силищя, окръг Констанца, телефон/факс 0241-820449, ел. поща: primaria_silistea@yahoo.com , ел. страница: www.primaria-silistea.ro

Описание партньор:  Кметство Силищя е разположено в централно-западната част на окръг Констанца на разстояние 60 км от Констанца и на 19 км от Меджидия, граничеща със следните кметства: на север – Кручя, на северо-изток – Търгушор, на изток – Николае Бълческу, а на юг – Тортоман, на запад – Сеймени.

Разстоянията, които представляват интерес за връзките на кметствово, са: Констанца – 60 км по DN 2A и DN 22C; Меджидия – 19 километра; Черна вода – на 16 километра. Кметство Силищя е пресичана от следните асфалтови пътища: D.J. 224 Меджидия – Силищя; D. C. 61 Силищя-Сеймени; D.C. 63 Силищя – Цепеш Вода – Д.Н. 2А.

Силищя има текущ достъп до услугите на съществуващи звена в Меджидия.

Институции, икономически цели или дейности в кметството са подчинени на подобни в Меджидия: поликлиника и болницата, ж.п. гара и др. Повечето гимназисти посещават гимназиите в Меджидия, зърнените култури се предават на силоз Меджидия, агропродуктите се продават в Меджидия. Близостта им от 19 километра прави връзката им най-важна.

Силищя се намира в близост до градовете Меджидия и Черна вода, в близост до Дунав – само на 6 километра, както и в близост до канала Дунав – Черно море.

В резултат на преброяването през 2011 г. населението на Кметство Силищя се равнява на 1 373 жители, което е по-ниско от предишното преброяване през 2002 г., когато са наброявали 1 462 жители. Най-много жителите са румънци (92.21%), с малцинство от татари (2.69%). За 5.1% от населението, етническия статус е неизвестен. По отношение на религията повечето от жителите са православни (90,31%), но има и малцинства от мюсюлмани (2,69%) и римокатолици (1,82%).

 

Партньор

НПО Младежка Организация за Европейска Силистра (област Силистра) България

Адрес: Улица София 88, село Айдемир, Община Силистра, ел. поща: kyosevbg@gmail.com ; телефон: +359 888 12 00 06

Описание партньор: Община Силистра е най-североизточната част на територията на България, на Дунавската граница с Румъния. Нейната територия е част от равнината на Източния Дунав, която се характеризира с умерен климат. Община Силистра е център с регионално значение. По своя размер Силистра е третият по-големина град по дунавската българска територия. Общината се състои от 19 населени места с обща площ от 516 км², от които 323 km² (63%) обработваема земя; 37 km² (7%) гори; 16 km² (3%) водни площи (езера) и 27% са заети от пътната инфраструктура.

Населението на общината е 68 194 жители (почти 50% от жителите на област Силистра). Две от населените места са село Айдемир с население от 7700 жители и Калипетрово с 4882 жители, намиращи се в непосредствена близост до Общинския център, образувайки с град Силистра голяма агломерация от населени места.

Географското разположение на общината го превръща в “североизточна порта” за транспортните връзки с Румъния и страните от бившия Съветски съюз. Общината е в развита зона с традиции в производството на зърнени култури и животновъдство.

На територията на общината има големи компании, които предлагат широка гама от продукти, метални и дървообработващи машини, електронни продукти, битови изделия, технически изделия от каучук, текстилни изделия, дървени дъски и др. Много добре развита е хранителната промишленост, произвеждаща месо и месни продукти, рафинирано слънчогледово олио, замразени плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти.

 

 

 
%d bloggers like this: