Grupul Tinta

Grup Ţintă

180 de persoane reprezentând 45 de participanţi din fiecare locaţie parteneră în proiect

Beneficiari

Autoritati publice locale/regionale

Angajatori din domeniul serviciilor publice/private de sanatate

ONG-uri ce activeaza in domeniul dezvoltarii sociale si economice

Populatia din cele patru locatii partenere in proiect