Parteneri

Lider Partener

Primaria comunei Crucea (judetul Constanta) Romania

Adresa: Soseaua Constantei nr. 45, comuna Crucea, judetul Constanta, telefon 0241-874703; fax 0241-874825, email: primaria@crucea.judetul-constanta.ro, website: www.crucea.judetul-constanta.ro

Descriere Partener:  Din punct de vedere al coordonatelor geografice, teritoriul comunei Crucea este localizat la intersecţia paralelei de 44°32′ latitudine nordică cu meridianul de 28°13′ longitudine estică.

Sub aspect fizico-geografic, comuna Crucea este amplasată în partea centrală a Dobrogei, în sectorul vestic al acesteia, respectiv podişul Dorobanţului, la sud de podişul Casimcei. Teritoriul comunei se întinde pe direcţia nord-sud şi cuprinde interfluviile create de văile Gălbiori, Crucea, Stupina şi Şiriu, cu excepţia ultimei, celelalte având confluenţa în valea Boasgic.

Comuna are în componenţa sa, şase sate, Crucea, reşedinţă de comună – amplasată, relativ, în centrul zonei administrate, Băltăgeşti – localizată la 8 km sud faţă de reşedinţa de comună, Gălbiori – amplasată la 6 km sud-est faţă de centrul administrativ, Stupina – amplasată la 6 km nord-vest de Crucea, Crişan şi Şiriu situate la 9, respectiv 13 km în direcţia nord-est de centrul comunei.1

Comuna Crucea se învecinează la nord cu localităţile Horia, Saraiu şi Vulturu, la sud cu localităţile Siliştea, Dorobanţu şi Târguşor, la est cu localităţile Pantelimon şi Runcu şi la vest cu localităţile Topalu, Dunărea şi Seimeni.

Suprafaţa comunei este de 24.374 ha din care 929,111 ha sunt ocupate de intravilanul celor 6 localităţi componente ale comunei. Comuna Crucea este comună de gradul II.

Comuna este străbătută de Drumul Naţional 2A (Drumul European E60) Constanţa – Urziceni, care traversează satele Gălbiori, Crucea şi Stupina. Alte căi rutiere sunt drumul judeţean 224 Crucea – Băltăgeşti şi drumul judeţean 226B ce face legătura între DN2A şi comuna Pantelimon.

Partener

Primaria comunei Mihail Kogalniceanu (judetul Constanta) Romania

Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 42, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, telefon 0241-258156; fax 0241-258787, email: primaria_m_k_cta@yahoo.com, website: www.mk-primaria.ro

Descriere Partener: Comuna Mihail Kogălniceanu, ca unitate administrativ-teritorială a judeţului Constanţa, a fost înfiinţată prin Legea nr. 2 din 20 decembrie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România. Atestările documentare cu privire la satul reşedinţă a comunei datează din secolul I î.Hr. Comuna Mihail Kogălniceanu, unitate administrativ–teritorială de rangul IV, este situată în partea de Sud–Est a României, în centrul judeţului Constanţa, pe platforma podişului Tortomanu, la o distanţă de 26 km de municipiul Constanţa, şi se învecinează cu următoarele localităţi: Târguşor şi Cogealac (în partea de nord), Săcele (la nord–est), Năvodari şi Corbu (la est), Lumina (la sud şi sud–est), Ovidiu (la sud), Castelu (la sud–vest) şi cu Nicolae Bălcescu (în partea de vest).

Principalele căi de comunicaţie ale comunei sunt: drumul naţional D.N. 2A Constanţa–Bucureşti, care asigură legătura comunei cu municipiul Constanţa, staţia de cale ferată Nicolae Bălcescu, situată la 9 km faţă de comună, care asigură legătura cu municipiile Constanţa, Medgidia şi Tulcea, D.J.222 Mihail Kogălniceanu–Târguşor, precum şi D.N.22, care asigură legătura rutieră a localităţii cu municipiul Tulcea. Totodată, Aeroportul Internaţional Constanţa asigură legătura localităţii, dar şi a întregului judeţ, cu diferite oraşe din ţară şi din străinătate, conferind astfel comunei o conotaţie specială în preocupările ridicării la rang de oraş.

În prezent, comuna, în suprafaţă de 12.825 ha, este compusă din următoarele sate: Mihail Kogălniceanu (reşedinţa, în suprafaţă de 10.253,57 ha–situată la o distanţă de 26 km faţă de municipiul Constanţa, având ca puncte de referinţă coordonatele 44°21’43.61” latitudine nordică şi 28°29’18.43” longitudine estică), Palazu Mic (în suprafaţă de 881,77 ha, situat la nord–nord–est faţă de reşedinţă) şi Piatra (în suprafaţă de 1691,662 ha, la nord–est).

Populaţia localitatii este de 10114 locuitori, din care

 • 8348 locuitori Mihail Kogălniceanu (83,42%)
 • 1347 locuitori sat Piatra (13,32%)
 • 329 locuitori sat Palazu Mic (3,26%).

Structura etnică a pupulatiei comunei Mihail Kogalniceanu este dupa cum urmeaza:

 • naţionalitate română: 80,63% (8155 persoane);
 • aromâni: 12% (1.214 persoane);
 • tătari: 3,33% (337 persoane);
 • romi: 2,8% (283 persoane);
 • turci: 1,06% (107 persoane);
 • germani: 0,18% (18 persoane).

La nivelul comunei Mihail Kogălniceanu funcţionează un număr de 14 instituţii de învăţământ, aflate în sectorul public, după cum urmează:

 • a) opt grădiniţe, din care patru în localitatea Mihail Kogălniceanu şi câte una în satele Piatra şi Palazu Mic, Grupul Social Sibioara şi Grupul Social “Ceres”;
 • b) cinci şcoli generale, din care două în localitatea Mihail Kogălniceanu şi câte una în satele Palazu Mic şi Piatra, precum şi în Grupul Social “Ceres”;
 • c) Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu.

Partener

Primaria comunei Silistea (judetul Constanta) Romania

Adresa: Strada Primariei nr. 12, comuna Silistea, judetul Constanta, telefon/fax 0241-820449, email: primaria_silistea@yahoo.com , website: www.primaria-silistea.ro

Descriere Partener:  Comuna Siliştea este situată in partea central-vestică a judetului Constanţa, la o distanţă de 60 km de municipiul Constanţa şi la 19 km de municipiul Medgidia, învecinându-se cu următoarele comune: în partea de Nord – comuna Crucea, în partea de Nord-Est – comuna Târguşor,  în partea de Est – comuna Nicolae Bălcescu, în partea de Sud – comuna Tortoman, în partea de Vest – comuna Seimeni.

Distanţele de parcurs care prezintă interes pentru relaţiile comunei sunt: Constanţa – 60 km pe DN 2A si DN 22C; Medgidia – 19 km; Cernavodă – 16 km. Comuna Siliştea este tranzitată de următoarele artere rutiere asfaltate: D.J. 224 Medgidia – Siliştea; D.C. 61 Siliştea –Seimeni; D.C. 63 Siliştea – Ţepeş Vodă – D.N. 2A.

Localitatea Siliştea are acces curent la servicii ale unităţilor existente în Municipiul Medgidia.

Instituţii, obiective economice sau activităţi din cuprinsul comunei sunt subordonate sau arondate celor similare, de interes teritorial din municipiu: policlinica şi spitalul, gara CFR etc. Majoritatea elevilor din învăţământul liceal frecventează liceele din Medgidia, recoltele de cereale se predau la silozul Medgidia, produsele agrozootehnice se desfac în pieţele şi oborul Medgidia. Apropierea la 19 km de municipiu, face ca intensitatea relaţiilor comparativ cu alte localităţi să fie cea mai ridicată.

Comuna Siliştea beneficiază de o poziţie avantajoasă, fiind situată în apropierea oraşelor Medgidia şi Cernavodă, în vecinătatea Dunării – la numai 6 Km distanţă, precum şi în apropierea Canalului Dunărea-

Marea Neagră.

În urma recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Siliştea se ridică la 1.373 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.462 de locuitori. Majoritatea

locuitorilor sunt români (92,21%), cu o minoritate de tătari (2,69%). Pentru 5,1% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (90,31%), dar există şi minorităţi de musulmani (2,69%) şi romano-catolici (1,82%).

Partener

ONG Youth Organization for European Silistra (district Silistra) Bulgaria

Adresa: Strada Sofia nr. 88, comuna Aydemir, Municipiul Silistra, email: kyosevbg@gmail.com ; telefon: +359 888 12 00 06 (BG) si 40 733 720 538 (RO)

Descriere Partener: Municipalitatea Silistra este partea cea mai nord-estică a teritoriului  Bulgariei fiind aflată la graniţa cu România. Teritoriul ei face parte din Câmpia Dunăreană de Est, care se caracterizează printr-o climă temperată. Municipalitatea Silistra este centru de importanţă regională. După mărimea sa, Silistra este al treilea oraş de pe teritoriul bulgar. Municipalitatea este alcătuită din 19 localităţi, cu suprafaţa totală de 516 km², din care 323  km² (63%) pământ cultivat; 37 km² (7%) păduri; 16 km² (3%) suprafeţe acvatice (lacuri de acumulare) şi 27% sunt ocupate de infrastructura de drumuri.

Populaţia municipalităţii este de 68.194 locuitori (aproape 50% din locuitorii districtului Silistra). Două  dintre  localităţile municipalităţii sunt Aydemir,  cu  populaţia  de  7 700  locuitori şi Kalipetrovo, cu populaţie 4882 locuitori, situate în apropierea imediată a centrului acesteia, formând împreună cu Silistra o mare aglomeraţie de localităţi.

Aşezarea geografică a municipalităţii o transformă într-o “poartă nord-estică” pentru realizarea legăturilor de transport cu România şi ţările din fosta Uniune Sovietică. Municipalitatea se află într-o zonă dezvoltată, cu tradiţii în producerea de cereale şi creşterea animalelor.

Pe teritoriul municipalităţii se află întreprinderi mari care oferă o gamă largă de produse, maşini pentru prelucrarea metalelor şi a lemnelor, produse electronice, obiecte de uz casnic, articole tehnice de cauciuc, produse textile, plăci din lemne, etc. Foarte bine dezvoltată este şi industria alimentară producerea de carne şi produse din carne, ulei rafinat din floarea soarelui, fructe şi legume congelate, lapte şi produse lactate.